Willa Rubin

Jeleniów 66B
57-343 Lewin Kłodzki

Telefon: 888-854-917, +74 8662338

Email: jeleniow66@go2.pl

Dane do przelewu

Bogusław Karolewski
Jeleniów 66B
Bank Zachodni WBK SA.
86 1090 2327 0000 0001 1366 7230